HomeYaklaşık Maliyet Hesaplama

Kamu ihalelerine katılan firmalar için ihale hazırlık aşaması en fazla önem göstermeleri gereken konuların başında gelmektedir. Çünkü hazırlık aşamasında yanlış yapılan hesaplamalar ihalenin alınamamasına veya alınsa bile zarar edilmesine sebep olabilmektedir.

Yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için yapılması gereken en önemli iş metraj hazırlamak olacaktır. Projelerde yer alan her bir kalemin metrajını çıkarmak için tüm detaylar, mahal listeleri ve teknik şartnameler kontrol edilerek ayrıntılı bir inceleme sonucunda metrajlar hazırlanır.

Çıkarılan rapor sonucuna göre teklif oluşturulması aşamasında firmamız sizler için her türlü teknik desteği sunarak, her aşamada sizlere yardımcı olmaktadır.

Keşif Hazırlama, Bir yapının maliyet bedelini bulmak için yapılan hesapların tümüne ‘’keşif’’ denir. Keşfin esasını ‘’metraj’’ ve ‘’birim fiyatlar’’ oluşturur. Metraj sonucunda bulunan malzeme miktarları kendisine ait birim fiyatlarla çarpılarak toplanması neticesinde bulunan değere ‘’keşif bedeli’’ denir.

Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına gelmektedir. Metraj, bir yapıyı meydana getiren bütün elemanların teker teker ölçülerek, uzunlukların metre (m), alanların metrekare (m2), hacimlerin (m3), ağırlıkları (kg) veya ton (t) ve sayılabilenlerin (adet) cinsinden hesaplanmasıdır. Bir işin maliyetinin bulunması için; metraj, fiyat analizi keşif işlemleri sırasıyla yapılır. Metrajın hatalı yapılması maliyetin hatalı hesaplanmasına sebep olur.

Birim Fiyat; Bir ürünün bir biriminin fiyatına “Birim Fiyat’’ denir. Ülkemizde kamuya ait işler birim fiyatlar üzerinden yapılır. Birim fiyatlar her mali yılbaşında başta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere kamu kurumları tarafından ayrı ayrı yayınlanır. Ülke genelinde yapılacak olan bütün kamuya ait işlerde bu fiyatlar uygulanır.

Birim fiyatlar aşağıdaki dört değişkenden oluşmaktadır.

  • Gereç (Malzeme) Giderleri, gerekli olan malzemelere yapılan ödemelerdir.
  • İşçilik Giderleri, çalışan işçi ve ustalara yapılan ödemelerdir.
  • Taşıma giderleri, gerekli olan malzemelerin kullanılacak yere taşınması için yapılan ödemelerdir.
  • Genel gider ve Kar, Vergiler, SGK, büro personeli giderleri, vb. giderler için yapılan ödeme ve yüklenici karıdır. Maliyetin %25 ‘i olarak öngörülmektedir.
https://arensemimarlik.com/wp-content/uploads/2021/04/yaklasik-maliyet-hesaplama.jpg
https://arensemimarlik.com/wp-content/uploads/2020/09/logo-web.png

Kurumsal

Şirketimiz, mimarlık ve mühendislik alanlarında Mersin’de uzun yıllara dayanan tecrübe ve uzmanlığa sahip proje, taahhüt ve danışmanlık firmasıdır.
İletişim Bilgilerimiz
Bahçelievler Mah. 1839 Sok. Akil İş Merkezi No:16 Yenişehir / Mersin
Sosyal Medya

© Copyright 2020. ARENSE Mimarlık & Mühendislik Tüm Hakları Saklıdır. Siste-Ma – Web Tasarım